Karel Nieuwland Architekten is een middelgroot architektenbureau in Voorburg.

De werkervaring van Karel Nieuwland Architekten bestrijkt het gehele terrein van stedenbouw, architektuur en interieurontwerp voor wonen, werken, winkelen, ontspanning, leren en zorg.

  • Biografie Karel Nieuwland


  • “De beleving van Ruimte   wordt bepaald door Licht   en Kleur.”

    Dit schilderij van Pieter de Hooch uit 1662 geeft de essentie van architectuur weer: het maken van ruimte door gebruik van licht en kleur. De ruimtelijke gelaagdheid van de gracht op de achtergrond via de schaduw van de gang van de entreeruimte naar de open binnenplaats, maar ook de zonnige gevel die door het glas in lood te zien is, komen op deze manier naar voren. Licht bepaalt de contouren van de ruimte en kleur accentueert deze ruimte. Deze twee belangrijkste kenmerken vormen dan ook de uitgangspunten voor onze ontwerpen.

    “Beleving en Herinnering   als grootste uitdaging.”

    Als een moment stilgezet in de tijd draaien ten minste tien hoofden zich naar dit middelpunt van belangstelling. Op deze bruisende piazza uit het Italië van de vijftiger jaren draait het om zien en gezien worden, ontmoeten en beleven. Wat er hier gebeurt en de sfeer van de plaats zal overleven in de herinneringen van haar bezoekers.
    Ons streven is niet architectuur te maken die de huidige mode volgt maar over twintig jaar afgebroken wordt en vergeten is, maar om ruimtes te creeëren die men zich over 50 jaar nog kan herinneren. De school waarop je gezeten hebt, je ouderlijk huis, de plek waar je verliefd werd. Dit soort plekken te ontwerpen is onze grootste uitdaging.