Geboren op 5 juni 1947 te Naaldwijk.

Na de middelbare school te Naaldwijk (Mulo-B) de HTS-bouwkunde gevolgd in Den Haag.

Het stagejaar van de HTS doorgebracht bij de nieuwbouw van Schiphol, waar door de vele bouwdelen die naast elkaar werden gebouwd in verschillende fasen, met alle facetten en stadia van de bouw veel ervaring is opgedaan.

In 1974 afgestudeerd aan de TU Delft, afdeling Bouwkunde.

Na het eerste jaar van deze studie een studiereis gemaakt door Japan en drie jaar later de stageperiode ook in Japan doorgebracht in Tokyo bij Ohbayashi Gumi, een bedrijf met vestigingen over de gehele wereld en destijds ca 10.000 medewerkers. Het bedrijf combineert alle facetten van het bouwen, van projectontwikkeling, stedenbouw en architectuur, research tot en met uitvoering.

De laatste drie jaar van de studie als werkstudent gewerkt bij Architectenbureau Van Tijen, Boom, Posno, Van Randen te Rotterdam.

Bijzonderheid bij de studie TU delft is dat het afstudeerproject is gerealiseerd in Vlaardingen.

Na de studie als architect gaan werken bij de voorloper van het huidige architectenbureau.

In 1980 toegetreden tot de directie van het bureau, in 1988 zijn de beide partners met pensioen gegaan, waarna Karel Nieuwland het bureau onder eigen naam heeft voortgezet.

Door de lange geschiedenis van het bureau en het brede opdrachtenpakket van de diverse partners heeft Karel Nieuwland ook een zeer brede ervaring opgedaan. Niet alleen in alle denkbare vormen van woningbouw en utiliteitsbouw, maar ook met alle facetten van het vak, van stedenbouwkundige plannen, architectuur en bouwtechniek tot en met interieurontwerpen.

Naast de architectenpraktijk heeft Karel Nieuwland een aantal bestuurlijke functies vervuld.

Bestuurslid en penningmeester van de STAWON (studiestichting voor wonen en woonomgeving van de BNA) en bestuurslid en voorzitterschap van de Kring Gewest Den Haag van de BNA.

Tevens deelgenomen aan een aantal onderzoekscommissie's, waaronder Proefproject Modulaire Coördinatie.

De algemene interesse betreft vooral het bestuderen van verschillende culturen van nu en vroeger, de geschiedenis van landen en steden, de invloed van staatsvorm en religie op de ontwikkeling van schilderkunst, beeldhouwkunst en muziek. Bij de vele reizen die zijn gemaakt is het interessant om de verschillen in cultuur binnen de overeenkomsten in universele emoties te bestuderen.